כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
הטריקו המוכן מועבר למתפרה, שבה מייצרים את הלבנים.

103


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |