כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בית חרושת ''הצמר'' מייסודו של ''המשביר המרכזי'', מפעל לעיבוד מוצרי צמר.

104


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |