כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
כפר מל''ל על שם משה ליב לילנבלום, מושב-עובדים, שכנה הראשון של כפר-סבא.

105


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |