כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
צופית, מושב-עובדים, נוסד על-ידי ארגון חקלאי פתח-תרווה, קבוצת פועלים שכירים שהתארגנו לשם התיישבות.

106


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |