כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
גן-חיים, מושב-עובדים, נוסד על-ידי פועלי משק גן-חיים, על שם חיים ווייצמן.

107


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |