כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
שדה-וארבורג, מושב-עובדים קואופרטיבי, נוסד על-ידי אנשי המעמד הבינוני מעולי גרמניה.

108


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |