כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
רמת-הכובש, מהקבוצות הראשונות, שעשו את הכשרתן בכפר-סבא והיוו גורם ציבורי במושבה.

109


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |