כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
''בית בריל'' מדרשה על שם ברל כצנלסון ז''ל.

110


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |