כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
המועצה המקומית עושה כדי לשפר את מראה המושבה, נטיעת גנים היא אחת הדרכים העיקריות במגמה זו. אחד הגנים הציבורים היפים ליד בניין המועצה הוא גו יצחק על שם יצחק שינפיין ז''ל מראשוני המושבה ונוטעיה.

111


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |