כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
ריסוס תפוחי אדמה, אחד מענפי החקלאות המפותחים במושבה.

94


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |