כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
פרות במרעה. הרפת היא אחד מענפי החקלאות בכפר-סבא.

95


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |