כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
מפעלי-המים הם מהישגיה החשובים של המושבה, המבוססת בעיקר על החקלאות. רשת הצינורות המסועפת מאפשרת אספקת מים לכל מקום ומליוני ממ''ק מים לשנה עומדים לרשות המושבה וחקלאותה

93


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |