כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
קולנוע הקיץ בכפר-סבא, ממפעליה של מועצה המקומית.

92


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |