כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בנין המועצה המקומית, מוקף גן ציבורי.

91


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |