כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בבניין בן הקומותיים מרוכזים משרדי הממשלה בכפר-סבא ובית משפט השלום.

90


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |