כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בנק לאומי לישראל.

בניין קופת-מלווה של העובדים.

בנק הלוואה וחסכון.

קופת-מלווה של ''הפועל המזרחי''.

89


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |