כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
ביתה של מפלגת פועלי ארץ ישראל.

ביתה של מפלגת הפועלים המאוחדת.

בית ''הפועל המזרחי''.

''בית-האיכר'' של התאחדות האיכרים.

88


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |