כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בית ה''הסתדרות'' הוא מרכז לפעולתו האירגונית והחברתית של ציבור הפועלים. בבית הזה שוכן זמנית גם בית-החינוך התיכון על שם ב. כצנלסון.

87


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |