כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
המושבה נבחרה כמקום המתאים לבניינו של בית-חולים לחולי-ריאות. ביה''ח שיהיה אחד הגדולים בארץ, מוקם והולך על ידי קרן-נכות של קופת-חולים, בסיוע המועצה.

86


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |