כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
המרפאה המרכזית של קופת-חולים במושבה הבנויה בסגנון כפרי טפוסי, נבנתה בשנת 1940.

המרפאה הראשונה בכפר-סבא (בבעלות פרטית) ששימשה גם את הכפרים הערביים בסביבה.

85


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |