כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
אחד המפעלים הציבוריים החשובים בכפר-סבא הוא בית-היולדות שנבנה על-ידי המועצה בשיתןף עם קופת-חולים. בית-היולדות המשוכלל משרת את כפר-סבא ומושבותות-השרון. בתצלום: א. פרי חבר מרכז קופת-חולים.

84


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |