כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
אחד ממפעלי החינוך במושבה הוא מוסד ''עלומים'', שבו מקבלים הילדים חינוך מלא בתנאי פנימיה, והמוחזק גם הוא על ידי ''משען'' , מפעל הסעד של ה''הסתדרות''.

83


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |