כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
מוסד ''אונים'', מוסד חינוכי לנוער וילדים מיסודו של ''משען'' מפעל הסעד של ה''הסתדרות הכללית של העובדים העברים''.

בריכת השחיה של מוסד ''אונים''מן היפות בארץ, גורמת הנאה רבה לילדים.

82


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |