כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
עם גידולה של המושבה הוקם בשנת 1950 בית החינוך לילדי העובדים, על שם י. ח. ברנר, המשמש בעיקר את שיכוני הסביבה.

81


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |