כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בשנת 1946 הוקם הבנין לבית-ספר ''המזרחי'' בכפר-סבא (זה לא כבר נוסף אגף חדש לבנין).

80


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |