כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


12 הבתים הראשונים בכפר-סבא, המהווים את רחוב הרצל, להלוואה מחברת ''עזרא'' הברלינית הוחל בהקמתם ב-1912. נכנסו לשבת בם לפני פרוץ מלחמת-העולם הראשונה

9


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא