כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


הככר המרכזית במושבה בשנת היובל. בשנים הראשונות השתרעו שדות בור בשטח שבו שוקקים עתה חייה הסואנים של המושבה שמספר תושביה מתקרב לשתי רבבות.

8


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא