כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


בזכות עמלם ושקידתם הגענו עד הלום. אך גם ידוה הלב ויתאבל מאד על כי רבים מהם לא זכו לראות במו עיניהם את פרי עמלם, ומקומם נפקד עתה בראש שמחת המושבה. ביחוד רב האבל על בני כפר-סבא ובנותיה הצעירים, חללי המאורעות ומלחמת העצמאות, אשר במותם ציוו לנו את החיים. בדומית-קדושה וברטט- הערצה נעלה את זכרם על ראש-שמחתנו המורכן אל קבריהם. כפר-סבא כולה, אשר התברכה בחייהם הרעננים, סופדת עתה כי אינם. גם כי תעטה כסות-חג ותצהיל פניה - דמעתה על לחיה.. ידוע נדע: כפר-סבא כןלה היא גל-עד ומזכרת-נצח לבניה-בוניה, לתפארת חייהם ומותם.

וזאת נדע ונזכור אנו, החיים כיום: חג-יובל זה, המסים תקופת חמישים שנה בתולדות כפר-סבא, משמש גם פתיחה לתקןפה חדשה של ימי-חולין מרובים. אל נסתפק ביש המבורך ואל נתיימר כי עשינו הכל. עוד רבה המלאכה לפנינו. יהי חגנו זה מקור של ברכה, השראה והתלהבות לכולנו. בכוח מחודש ובלב מאמין, ברצון עז ובלהט חלוצי נצעד כולנו, מלוכדים ומאוחדים, בדרך-ההמשך להתפתחות כפר-סבא ולשגשוג מדינת ישראל.

אנו תפילה ותרווה, כי חיינו להבא ומעשינו בעתיד יהיו ראויים אף הם להצטרף בסיכומם לחג גדול - לבאים אחרינו.

ועדת היובל

<7>


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא