כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


האהובה, למען תגדל היא ותשגשג ולמען תחיה את חייהם עד עולם

לכאורה, אין כפר-סבא שונה בתולדותיה משאר המושבות בארץ. אין בפרט אלא מה שבכלל. בגורל הארץ כולה כן גורלה ומנת-חלקה של כל אחת מנקודות היישוב, ואין בין זו לחברתה אלא הבדלי גיל ומקום בלבד. אך לאמיתו של דבר, אינו כך. כל מושבה וצביונה וקלסתר פניה; כל נקודת-יישוב ורוחה המיוחדת לה, אם לחיוב ואם לשלילה.

כפר-סבא ניכרת בשלשה דברים: בחלוציות ללא לאות, בהתפתחות בלתי פוסקת ובנאמנות לערכים של תנועת העבודה. שלשה אלה - מקורם במתיישבים הראשונים ובפועל העברי אשר נאבקו קשות בראשית דרכם של קיומם ועל כיבוש העבודה, אך לא נרתעו מפני כל מכשול, הכו שרשים עמוקים במושבה, גדלו והוסיפו חיל, נרתמו בעול השמירה והבטחון, הכלכלה וההתפתחות, החינוך והתרבות. אכן אנשי תנועת- העבודה הם אשר אצלו מרוחם החלוצית-פועלית על המושבה כולה והם שעיצבו את דמותה המיוחדת לה.

כפר-סבא התקדמה בצעדי ענק, גדלה והתרחבה, קלטה עולים בשיעורים מרובים, שאין דוגמתם בשום מקום בארץ; הוקמו שכונים רבים, העוטרים אתהמושבה, והסתעפו מפעלים שונים, שלא כאן המקום לפרטם. אך גם בהתפתחות כבירה זו לא שינתה המושבה את דמותה הכפרית-חקלאית; גם כיום מפעמת אותה רוח החלוצית, היזמה והעבודה - ועוד היד נטויה.

בחג-יובל זה ירחב הלב למראה כל ההשגים הברוכים הללו וירחש תודה והוקרה לכל אלה אשר

6


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא