כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


חג-היובל של כפר-סבא הוא פרי ימי-חולין מרובים, ימי מסה ומעש, המצטרפים לחמישים שנה. יובל זה אינו ציון-גיל בלבד, אלא בעיקר ציון-דרך בהתפתחותה של המושבה, על כל לבטיה והשגיה, מראשית הווסדה ועד היום.

אלבום זה, המכיל תמונות מאז ימיה הראשונים של המושבה ועד ימינו אלה, משמש בבואה נאמנה, אף כי לא שלמה, לדרך הארוכה בה עברה המושבה במשך חמישים שנות קיומה.

ארוכה וקשה היתה הדרך: עמל ותלאה, הרס וחורבן, פגעי טבע ואויב; אזלת יד והתלהבות חלוצית, האבקות נואשת והתמדה עיקשת, שקידת נמלים וגבורה עילאית; נופלים וקמים, זורעים ונוטעים, יוצרים ובונים. מגינים ונלחמים, מרחיבים גבולות וקולטים עולים. ובינתיים המושבה פושטת צורה ולובשת צורה, והמתישבים - הללו מרוים את אדמתה בזיעתם, והללו - בדמים; אלה מזדקנים והולכים לעולמם, ואלה נופלים באביב חייהם. אך המושבה עצמה אינה מזדקנת. אלא מתרעננת, מתפתחת ופורחת. דומה: את כל לשד חייהם ודמי עלומיהם הערו בני כפר-סבא לתוך עורקי מושבתם

5


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא