כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


:עריכת גרפית שמואל צור
תצלומים: ד. קפלן, כפר-סבא
פרץ את רובינשטין, כפר-סבא
סוסקין, תל-אביב
קלוגר, תל-אביב
קומרינר, תל-אביב
ארכיון ההסתדרות הציונית
גלופות: הצינקוגרפיה הישראלית, אגודה שתופית בע''מ, תל-אביב
הצינקוגרפיות המאוחדות, תל-אביב
הדפסה: דפוס אריאלי, תל-אביב
כריכיה בוצ'בר בע''מ, תל-אביב

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא