כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


כפר-סבא
תרס''ג - תשי''ג 1903-1953

הוצאת המועצה המקומית כפר-סבא. ועדת היובל תשי''ג - 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא