כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


דרך-העפר, שעברה בשדות הערבים, בין פתח-תקווה לכפר-סבא. הערבים היו חוסמים מפעם את הדרך ואנשי כפר-סבא אף נאלצו ''לקנות'' מידם את זכות-המעבר.

10


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא