כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כפר-סבא אלבום, 1953


אליהו אוסטושינסקי ז''ל שלום כהן ז''ל פנחס מאירי ז''ל חיים כהן ז''ל
אגרונום
בנימין יהלום משה סלור ז''ל
מודד אדמת כפר-סבא
פרץ פסקל ז''ל שמעון רוקח ז''ל
באין דפוסים אגרוניים קבועים, באין מסורת של פעולות התנחלות, היתה כל פעולה בנחלה ש''בין פתח-תקווה וחדרה'' בחינת יצירת יש מאין. אנשים, שלא נרתעו מפני השממה, וחזון יישובה של ארץ-ישראל בלבם, הקדישו את מיטב אונם לפעולת ההתנחלות. בתצלום נראים אנשי הוועד ועסקני נחלת כפר-סבא בשנים 1903/13.

11


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא