כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
גן-הילדים של המועצה המקומית.

77


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |