כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
הנחת אבן הפינה לשיכון תושבי המעברה ע''ש א. קפלן ז''ל. נערכה בנוכחות ד. בן-גוריון, ראש הממשלה, שנשא דבריו לעולים. יושב על ידו א. קרן, מי שהיה יו''ר המועצה.

76


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |