כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
שיכון ''מעונות'' של תנועת העובד הצייוני

75


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |