כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
שיכון ''מעונות פועלים'' מיסודה של מפ''ם.

74


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |