כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
''שיכון ותיקים'' לפועלי המקום, וכיכר טשרניחובסקי במערבה של המושבה.

73


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |