כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
שיכון ''משכנות'' מיסודו של ''הפועל המזרחי''.

72


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |