כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
בשיכוני עמידר וחצרות הדר ב' שנועדו לשיכון עולים, נבנו בתים בצורות בניה שונות. חלק מהבתים הוא חד-משפחתי וחלק דו-משפחתי עם חלקות אדמה למשקי עזר.

71


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |