כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
מאמצי השיכון העיקריים במושבה נעשו במגמה להקל על עולים, רבים ביניהם מעוטי אמצעים. בשיכון עמידר מצאו ביתם בעיקר עולים חדשים בני העליות האחרונות.

70


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |