כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
כפר-סבא מצטיינת בפעולתה וביזמתה בהקמת שיכונים לתושביה, הוותיקים והעולים החדשים. שיכון ח''ן הוקם בשביל תושבי כפר-סבא משוחררי מלחמת- העולם השנייה.

69


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |