כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
הנחת אבן הפינה לשיכון חצרות הדר א', מהראשונים אחרי קום המדינה, בהשתתפותו של מר פנחס ספיר, העומד בראש רשות הפיתוח במדינה.

68


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |