כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
ברוב עם הונחה אבן הפינה לשיכון רופין שנבנה בשנת 1945 לעולים מגולי מאוריציוס. היושבים מימין לשמאל: דב שפריר, א. קרן ראש מועצת כפר-סבא בשנים 1939-50. יצחק בן-צבי כיום נשיא המדינה, הנואם מר א. ורטהיים ולידו ש. אנגל, היה שנים רבות בהנהלת המועצה ויו''ר ועד החנוך.

67


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |