כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
רחוב התקווה שבו בולט האופי הכפרי של כפר-סבא.

66


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |