כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
רחוב ווייצמן (השרון) הרחוב המרכזי בכפר-סבא, המגשר את המושבה לכביש הראשי.

65


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |