כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
מראה רחוב במושבה, ברקע נראה בית-הכנסת המרכזי.

64


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |