כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
המושבה התפתחה, הוקמו בתים ושכנים רבים, העצים גדלו וגבהו וכולה טובלת בירק.

63


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |