כפר-סבא, 1953


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

כפר-סבא אלבום, 1953
מראה כפר-סבא מצד מערב. לעיני הצופה מתגלה יישוב צפוף המשתרע על שטח גדול.

62


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |